Aansprakelijkheid

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen kosten waarvoor u of uw gezinsleden voor aansprakelijk zijn. Heeft u per ongeluk letsel aan iemand toegebracht? De kosten kunnen snel oplopen. De aansprakelijkheidsverzekering zorgt voor een goede dekking tegen deze financiële gevolgen!

Met een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) bent u verzekerd voor schade waarvoor u, uw gezinsleden of u als bezitter van huisdieren aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld, uw kind schiet tijdens het voetballen per ongeluk de bal door een ruit. U kan aansprakelijk gesteld worden. Daarnaast kunt u per ongeluk letsel aan een ander toebrengen, met hoge kosten als gevolg. Per schadegeval geldt een maximaal verzekerd bedrag, waarin u diverse keuzemogelijkheden heeft.

Basis dekkingen

Alleenstaandendekking

  • De verzekeringnemer
  • Logés
  • Huispersoneel

Gezinsdekking

  • Echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner
  • Samenwonende personen
  • Kinderen/uitwonende kinderen voor studie

Meer informatie over particuliere verzekeringen?

Vul het aanvraagformulier in