Branded Lease

Bij Branded Lease wordt een arrangement gesloten tussen een leverancier en Afinam Lease BV.
Hierbij kan de leverancier gebruikmaken van de financieringsmogelijkheden van Afinam Lease BV om de verkoop van zijn producten te bevorderen
Afinam Lease BV biedt de leverancier de mogelijkheid om een “eigen” lease-contract met zijn cliënt af te sluiten. Onder een naam waarbij de leverancier of het merk centraal staat worden Huur en leasecontracten gesloten waarbij

 • Het debiteuren risico bij Afinam ligt.
 • De te gebruiken lease contracten kunnen op het briefpapier van de leverancier worden afgedrukt.
 • De leverancier zorgt voor het onderhoud en eventueel de restwaarde overneemt.
 • De leverancier inzicht heeft in het verloop van het leasecontract en daardoor tijdig kan overleggen over vervanging van het object.
 • De volledige administratie door Afinam wordt verzorgd

Verzekering / onderhoud:

De betreffende objecten dienen te allen tijde naar behoren te zijn verzekerd en te worden onderhouden. De kosten, die hiermede gemoeid zijn, kunnen afhankelijk van het financieringsmodel, al dan niet in de calculatie worden opgenomen.

Voordelen leverancier:

 • uitbreiding afzetmogelijkheden
 • optimale klantenbinding
 • drempel verlagend effect
 • geen debiteurenrisico en rente verlies
 • kosten besparend
 • marge verhogend
 • inspelen op de vraag

Indien u uw bemoeienissen wilt beperken tot bemiddeling, dan kunt u de lease aanvraag van uw cliënt ook direct doorspelen naar Afinam Lease BV.

Bent u, als leverancier, geïnteresseerd dan kunt u, geheel vrijblijvend, contact opnemen met Afinam Lease BV of het Aanvraagformulier naar Afinam Lease BV verzenden.