Cyber-crime risico

Elk bedrijf dat te maken heeft met gegevens loopt risico’s. Of het nu om computers, servers of online gaat, de risico’s worden steeds complexer. SAA biedt daarom een speciale Cyber risk verzekering aan. Met deze Cyber risk verzekering kunnen verstrekkende gevolgen van bijvoorbeeld het verlies van gegevens en aanvallen worden beperkt.

Bedrijven zijn in dit digitale tijdperk voor steeds meer data verantwoordelijk. Ook ten aanzien van klanten en eigen werknemers. Denk hierbij aan vertrouwelijke informatie, zoals contracten, financiële gegevens of marketingplannen. Ook in verband met gevoelige informatie, zoals contacten, salaris administratie en medische gegevens. Vaak bent u wettelijk verplicht om de betrokkenen op de hoogte te stellen van een mogelijke inbreuk op uw systeem. Daarom is het verstandig om de kosten die hieruit kunnen ontstaan af te dekken met onze Cyber risk verzekering.

Een lek vergt zorgvuldige aandacht

Omdat sociale media het nieuws van een lek of een hack zeer snel verspreid, kan het vertrouwen van het publiek in uw bedrijf snel verminderen. Hierdoor vereist zo’n situatie zorgvuldige aandacht in het beheer van media, klanten, medewerkers en andere belang hebbende. Dan is een snelle en juiste PR reactie nodig om het de reputatie van uw bedrijf te beschermen. Laat u daarom informeren over de Cyber risk verzekering.

Wat is het effect op uw bedrijf?

Als uw systemen crashen, of worden gehackt, wat zou dan het effect zijn op uw bedrijf? Kunt u doorgaan met uw bedrijf? Zijn bestaande relaties beschadigd en wordt het ontwikkelen van nieuwe relaties belemmerd? Is er negatieve publiciteit? Dit alles kan leiden tot schade. Met de Cyber risk verzekering kan dit verlies aan inkomsten deels worden afgedekt.

Het is niet waarschijnlijk dat een beroeps-, bestuurders- of bedrijfsaansprakelijkheidspolis dekking biedt in het geval van een inbraak op uw gegevens. Daarnaast kunt u zich afvragen of u wel voldoet aan wettelijke verplichtingen. Zelfs als er een beperkte dekking is, zal dit vaak niet voldoende zijn om een cyber aanval het hoofd te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overdracht van een virus aan derden, een onderbreking in het netwerk en kosten voor notificatie. Laat u daarom informeren over de Cyber risk verzekering.

Meer informatie over zakelijke verzekeringen?

Vul het aanvraagformulier in