Arbeidsongeschiktheid

De risico’s van arbeidsongeschiktheid (AOV)
Een zelfstandig ondernemer, waaronder een zzp-er als een directeur-grootaandeelhouder, kan ervan uitgaan dat er in de meeste gevallen weinig tot niets is geregeld met betrekking tot de sociale voorzieningen, hierdoor kunnen de gevolgen mogelijk groot zijn. Door bijvoorbeeld het wegvallen van de werkzaamheden van een zzp-er valt het bedrijf veelal stil en daarmee ook het inkomen.

Het uitbesteden van deze werkzaamheden is veelal duur of überhaupt niet mogelijk, wat de inkomsten van de zelfstandige onder druk zet. Het inzichtelijk hebben en eventueel afdekken van deze kosten c.q. risico’s is daarom van belang. Om deze risico’s beheersbaar te krijgen kan het voor een zelfstandig ondernemer een goede oplossing zijn om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert namelijk uit bij arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval. U verzekert uzelf van inkomen waardoor uw bedrijf en gezin financieel niet in de problemen komen als u niet meer in staat bent om te werken en inkomen te generen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten is niet verplicht, maar kan dus wel verstandig zijn.

Meer informatie over zakelijke verzekeringen?

Vul het aanvraagformulier in